• Yungang Grottoes in Datong, China

  • Registan Square in Samarkand, Uzbekistan

  • Longmen Caves, China

  • Jiaohe near Turpan in China

  • Giant Buddha, China