• Gassho-zukuri homes, Shirakawa-go

  • Snow monkeys, Jigokudani Park

  • Kanazawa Castle

  • Traditional rural village, Shirakawa-go

  • Tokyo skyline