• Machu Picchu, Peru

  • Andean condor in Peru

  • View of Colca Canyon, Peru

  • Floating village in Lake Titicaca, Peru

  • Plaza de Armas in Cusco, Peru