• Polonnaruwa, Sri Lanka

  • Buddhist temple, Sri Lanka

  • Sigiriya frescoes, Sri Lanka

  • Leopards at a national park in Sri Lanka

  • Tea pickers in Sri Lanka