• View of Chao Phraya River in Bangkok, Thailand

  • Hmong women near Chiang Khong, Thailand

  • Longtail boat in the Andaman Sea, Thailand

  • Wat Mahathat in Sukhothai, Thailand

  • Mae Chaem rice paddies near Chiang Mai, Thailand