• Chania Harbour, Crete

  • Knossos Palace, Crete

  • Acropolis, Athens

  • Matala Beach, Crete

  • Parthenon, Athens