• National Museum, Bhutan

  • Buddhist temple in Bumthang, Bhutan

  • Paro Dzong, Paro Valley in Bhutan

  • Kanchenjunga Mountain, Bhutan

  • Punakha Dzong in Punakha, Bhutan