• Registan Square, Samarkand

  • Allkuli Madrasah, Khiva

  • Statue of Timur, Shakrisabz

  • Madrasa in the Ichon Qala, Khiva

  • View of the old city of Khiva